Bình chọn cho:  LÊ TIẾN DŨNG

Soạn tin:

MAXTOP[dấu cách][106] Gửi: 6535

Thông tin dự thi

Bài Thi: Giọt Nắng
Thí Sinh Lê Tiến Dũng 
Ý tưởng: Đầu hè, sự hiện diện của cái nắng lẻ loi, ít ỏi nhưng len lỏi qa từng tán lá, giọt sương để tung nắng. 1chút thôi, rồi vụt tắt. Như là cách toả nhiệt của nghệ thuật màu sắc. Tất cả như bùng nổ với ngàn vạn giọt nc, 1sự trẻ trung ,mạnh mẽ đến lạ thường. Nhạt thôi nhưng ấn tượng. Mong manh thế mà bình dị, ko phô trươg, cũng chẳng phải bắt kịp với vạn kiếp thiên nhiên.

Like face