Bình chọn cho:  NGUYỄN THỊ HIẾU

Soạn tin:

MAXTOP[dấu cách][162] Gửi: 6535

Thông tin dự thi

Ảo Giác: Lấy cảm hứng từ sự Thay đổi mày sắc theo góc nhìn, Những ảo giác về màu.
Sự kết hợp màu mới lạ, qua đó tôi muốn xem tác phẩm là một cuộc chơi về màu, Thứ góp phần cho cuộc sống thú vị hơn.
 
Sử dụng kỹ thuật Bop cut kết hợp kỹ thuật nhuộm foil mảng mỏng và kỹ thuật gẩy light sóng nhỏ để tạo nên nét độc đáo của kiểu tóc. Mỗi một góc nhìn lại cho những cảm nhận mới.Ảo Giác
Lấy cảm hứng từ sự Thay đổi mày sắc theo góc nhìn, Những ảo giác về màu.
Sự kết hợp màu mới lạ, qua đó tôi muốn xem tác phẩm là một cuộc chơi về màu, Thứ góp phần cho cuộc sống thú vị hơn.
 
Sử dụng kỹ thuật Bop cut kết hợp kỹ thuật nhuộm foil mảng mỏng và kỹ thuật gẩy light sóng nhỏ để tạo nên nét độc đáo của kiểu tóc. Mỗi một góc nhìn lại cho những cảm nhận mới.

Like face