Sản phẩm mớiLịch trình cuộc thi ngôi sao ngành tóc

LỊCH TRÌNH CUỘC THI "NGÔI SAO NGÀNH TÓC VIỆT NAM 2014"


 
 
 
LỊCH TRÌNH CUỘC THI "NGÔI SAO NGÀNH TÓC VIỆT NAM 2014"
click vào đây để tài file

Đợt 1: Từ tháng 4 đến hết ngày 25/05/2014  
- Từ khi phát động đến 24h ngày 25/5/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 1 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 1
- Trước 12h ngày 26/5/2014: Gửi bài dự thi của thí sinh đợt 1 cho Ban Giám Khảo - nhận tin nhắn bình chọn
- 12h ngày 30/5/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 1
- Chiều 30/5/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 31/5/2014: Công bố kết quả đợt 1 (website, facebook, truyền thông)
Đợt 2: Từ 26/5 đến hết ngày 20/06/2014  
- Từ 26/5 đến 24h ngày 20/6/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 2 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 2
- Trước 12h ngày 21/6/2014: Gửi bài dự thi của thí sinh đợt 2 cho Ban Giám Khảo - nhận tin nhắn bình chọn
- 12h ngày 25/6/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 2
- Chiều 25/6/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 26/6/2014: Công bố kết quả đợt 2 (website, facebook, truyền thông)
Đợt 3: Từ 21/6 đến hết ngày 15/07/2014  
- Từ 21/6 đến 24h ngày 15/7/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 3 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 3
- Trước 12h ngày 16/7/2014: Gửi bài dự thi của thí sinh đợt 3 cho Ban Giám Khảo - nhận tin nhắn bình chọn
- 12h ngày 19/7/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 3
- Chiều 19/7/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 20/7/2014: Công bố kết quả đợt 3 (website, facebook, truyền thông)
Tập huấn thí sinh lọt vào vòng chung kết: Từ ngày 25/7 đến 03/8/2014
    Địa điểm: Trung tâm đào tạo MAXTOP - OLASEE
Đêm Chung kết Trao giải: 19h đến 22h30 ngày 05/08/2014