Sản phẩm mớiLùi thời hạn lịch thi

LỊCH TRÌNH CUỘC THI "NGÔI SAO NGÀNH TÓC VIỆT NAM 2014"
 
Đợt 1: Từ tháng 4 đến hết ngày 05/06/2014  
- Từ khi phát động đến 24h ngày 05/06/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 1 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 1
- 12h ngày 06/06/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 1
- Chiều 06/06/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 07/06/2014: Công bố kết quả đợt 1 (website, facebook, truyền thông)
   
Đợt 2: Từ 06/06 đến hết ngày 26/06/2014  
- Từ 05/06 đến 24h ngày 26/06/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 2 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 2
- 12h ngày 27/06/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 2
- Chiều 27/06/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 28/06/2014: Công bố kết quả đợt 2 (website, facebook, truyền thông)
   
Đợt 3: Từ 27/06 đến hết ngày 17/07/2014  
- Từ 27/06 đến 24h ngày 17/07/2014: Nhận hồ sơ dự thi của thí sinh đợt 3 - Đăng thông tin và nhận tin nhắn bình chọn đợt 3
- 12h ngày 18/07/2014: Ban Giám khảo gửi kết quả chấm thi + Kết thúc nhận tin nhắn bình chọn đợt 3
- Chiều 18/07/2014: Ban Tổ chức tổng kết điểm BGK + tin nhắn để lập bảng xếp hạng đánh giá thí sinh
- Ngày 19/07/2014: Công bố kết quả đợt 3 (website, facebook, truyền thông)
   
Tập huấn thí sinh lọt vào vòng chung kết: Từ ngày 25/07 đến 03/08/2014
    Địa điểm: Trung tâm đào tạo MAXTOP - OLASEE
   
Đêm Chung kết Trao giải: 19h đến 22h30 ngày 05/08/2014